VZOD 70 jaar

VZOD 70 jaar (6)

VZOD 70 jaar handboogsport

VZOD bestaat in 2016 70 jaar. Daarom organiseerden wij een toernooi voor iedereen toegangkelijk. U kon gratis meedoen met ons toernooi met een door u samensgesteld team (4personen) minimum leeftijd 15 jaar.
Wie mochten er zoal meedoen,

  • Sponsoren
  • Vereniging
  • Café
  • Club
  • Vriendenclub
  • Familie
  • Buurtschap
  • Bedrijf

Iedere schutter kreeg 3 proefseries van ieder 3 pijlen 
Iedere schutter schoot 5 tellende series van ieder 3 pijlel. Vervolgens moesten er 10 pijlen nageschoten worden door het team aan te wijzen persoon of personen. In totaal zijn dan 70 tellende pijlen geschoten door ieder team. Nadat iedere schutter aan de beurt was geweest werden de pijlen gehaald, zodat bij gehouden kon worden wat elke schutter had geschoten. Dit alles gebeurde onder supervisie van een van de VZOD leden, deze noteerde ook de scores. Tijdens de proefpijlen werd het schieten uitgelegd aan de deelnemers en tijdens de tellende rondes werd enkel gekeken naar veiligheid en het voorkomen van blessures.  De schietafstand was vastgesteld op 10 meter. Voor alle andere regels werden de standaard regels gebruikt. (NHB regelement)

Er werd geprobeerd worden om ongeveer 6 a 7 teams per avond te laten schieten zodat het een gezellige boel kan worden. Dit is heel goed gelukt.
De 7 beste teams van alle avonden werdenuitgenodigd om de finale te schieten op vrijdag 14 mei 2016
Alcohol was toegestaan zolang dit niet ten koste ging van de veiligheid. Consumptieprijzen waren de standaardprijzen in ons clublokaal.
Na afloop van de wedstrijden was er nog geruime tijd om na te praten en eventueel nog meer informatie te krijgen over VZOD en de handboogsport 

De deelnemerslijsten met eventueel een tussenstand van de avond (1e, 2e, 3e etc.) werden op www.vzod-uvo.nl  geplaatst om zo het competitiegevoel te stimuleren.
Aan de wedstrijd werden geldprijzen verbonden. Deelname was gratis.

1e prijs €70,00-
2e prijs €40,00-
3e prijs €30,00-

Leden NHB

Site NHB

Reglementen

Indoorcomp

25 m comp.